Dziedzictwo kulturowe

Obiekty zabytkowe

Oferujemy wykonanie weryfikacji i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków i sporządzenie kart adresowych gminnej ewidencji zabytków. Wykonujemy mapy rozmieszczenia obiektów zabytkowych.

Oferujemy wykonanie gminnego programu opieki nad zabytkami, a także sprawozdań z realizacji gminnych programów opieki nad zabytkami.

Skontaktuj się z nami!

Przedmiotem naszych działań są opracowania planistyczne,  oceny i studia krajobrazowe, analizy przestrzenne, a także doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji.