Analizy

Analizy przestrzenne

Oferujemy wykonanie wieloaspektowych analiz przestrzennych:

  • występowania możliwości i ograniczeń inwestycyjnych danego terenu, działki,
  • użytkowania gruntów,
  • zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i krajobrazie (w tym na podstawie map historycznych),
  • struktury własności gruntów,
  • wielkości rezerw terenów do zainwestowania,
  • innych.

Skontaktuj się z nami!

Przedmiotem naszych działań są opracowania planistyczne,  oceny i studia krajobrazowe, analizy przestrzenne, a także doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji.