Zalacznik2_Wykorzystanie terenów przeznaczonych do zainwestowania w mpzp_oraz wnioski