Zalacznik1_Wnioski_o_zmiane_ustalen_na_tle_studium_zasieg_procedowanych_zmian_studium