Uchwała_Krzykawa_37_356_2017-12-27_podpisany_page19a