Program opieki nad zabytkami Gminy Bolesław_2017_okladka