BOLESLAW_Ujkow_Malobadz_Krze_zmiana_planu_uchwala_zal_graf_ark1