Planowanie

Opracowania planistyczne

Wykonujemy:

  • plany zagospodarowania przestrzennego;
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • decyzje o warunkach zabudowy;
  • oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • analizy zasadności przystąpienia do planów miejscowych oraz studiów uwarunkowań;
  • analizy i oceny zmian w zagospodarowaniu;
  • raporty o stanie zagospodarowania;
  • opracowania ekofizjograficzne;
  • prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentów planistycznych.

 

Skontaktuj się z nami!

Przedmiotem naszych działań są opracowania planistyczne,  oceny i studia krajobrazowe, analizy przestrzenne, a także doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji.