Wykonujemy opracowania planistyczne:

  • plany zagospodarowania przestrzennego
  • studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  • decyzje o warunkach zabudowy
  • opracowania ekofizjograficzne
  • analizy aktualności dokumentów planistycznych
  • oceny zasadności przystąpienia do planów miejscowych
  • oceny zmian w zagospodarowaniu
T     
       biuro@terra-adp.pl                                                                                               ul. Rzemieślnicza 1/801
       tel. 508 292 460                                                                                                     30-363 Kraków
        
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl