Krajobraz

Analizy, oceny i studia krajobrazowe

Wykonujemy analizy, oceny, studia oraz waloryzacje krajobrazowe na potrzeby opracowań planistycznych oraz związane z lokalizacją inwestycji. Sporządzamy analizy i oceny krajobrazowe do opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko, raportów oddziaływania na środowisko. Metody badań i waloryzacji dostosowujemy do charakteru opracowania.

Właścicielka firmy Agnieszka Rozenau-Rybowicz jest laureatką nagrody Ministra Infrastruktury II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki za opracowanie analizy krajobrazu gminy Poronin.

Skontaktuj się z nami!

Przedmiotem naszych działań są opracowania planistyczne,  oceny i studia krajobrazowe, analizy przestrzenne, a także doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji.