Wykonujemy analizy, oceny i studia krajobrazowe związane

z lokalizacją inwestycji, waloryzacje krajobrazowe.

Metody badań i waloryzacji dostosowujemy do charakteru opracowania.

Inicjatorka powstania firmy, Agnieszka Rozenau-Rybowicz jest laureatką nagrody Ministra Infrastruktury II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze

w dziedzinie planowania przestrzennego

i urbanistyki za opracowanie analizy krajobrazu gminy Poronin
     biuro@terra-adp.pl                                                                                                       ul. Rzemieślnicza 1/801
     tel. 508 292 460                                                                                                             30-363 Kraków
        
   
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl