Oferujemy wykonanie wieloaspektowych analiz przestrzennych
:
  • występowania możliwości i ograniczeń inwestycyjnych danego terenu, działki
  • użytkowania gruntów
  • zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i krajobrazie (w tym na podstawie map historycznych)
  • struktury własności gruntów
  • wielkości rezerw terenów do zainwestowania
  • innych
     
       biuro@terra-adp.pl                                                                                               ul. Rzemieślnicza 1/801
       tel. 508 292 460                                                                                                     30-363 Kraków
        
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl