Oferujemy usługi w zakresie:
  • studiów i analiz krajobrazowych
  • analiz przestrzennych
  • doradztwa dotyczącego przygotowania lokalizacji inwestycji
  • planowania przestrzennego 
  • analiz i ocen zmian w zagospodarowaniu
  • tworzenia programów opieki nad zabytkami
  • tworzenia i weryfikacji ewidencji obiektów
  • edycji map

Nasza oferta skierowana jest do samorządów, klientów indywidualnych, przedsiębiorstw.

Inicjatorka powstania firmy, Agnieszka Rozenau-Rybowicz jest członkiem Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, autorką i współautorką publikacji związanych z planowaniem przestrzennym, laureatką nagrody Ministra Infrastruktury II stopnia za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki.


      
       biuro@terra-adp.pl                                                                                               ul. Rzemieślnicza 1/801
       tel. 508 292 460                                                                                                     30-363 Kraków
        
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl